Particulier woonhuis Badhoevedorp 2005-2006

Na een verkennende fase, waarin het bestaande huis een maximale binnen het bestemmingsplan toelaatbare uitbreiding kreeg, is vanwege bouwtechnische en actuele wensen tot volledig nieuwbouw besloten.

Hierbij diende het reeds door de welstandscommissie goedgekeurde ontwerp als onderlegger voor het huidige plan.

Het plan past naadloos in haar omgeving (beschermd dorpsgezicht) en is door de gemeente Haarlemmermeer zonder omhaal geaccepteerd.

Nog niet uitgevoerd