Particulier woonhuis, Maarssen 2004

Een verandering van twee kinderkamers in twee hotelkamerachtige slaapkamers voor de logeerpartijen van de twee zonen, die op kamers zijn gaan wonen. Ook de badkamer is voor de kinderen verbouwd; zodanig dat meerdere mensen tegelijkertijd van de badkamer gebruik kunnen maken.